Vinhomes West Point의 공식 웹 사이트 - Vinhomes West Point - 서쪽의 중심
#
Menu
Menu
#
 • VI
 • EN
 • KO
 • Vinhomes WestPoint
  Bán kính 1km Bán kính 3km Đường Phạm Hùng Đường Phạm Hùng Dương Đình Nghệ Mễ Trì Trần Duy Hưng Đại Lộ Thẳng Long Đại Lộ Thẳng Long Mạc Thái Tổ Mạc Thái Tổ Lê Văn Lương Lê Văn Lương Láng Hạ Nguyễn Trãi Nguyễn Trãi Láng Hạ Trần Duy Hưng Đường Láng Đường Láng Trung Kính Trung Kính Mễ Trì Châu Văn Liêm VINHOMESSKYLAKE JW MARIOTHOTEL HANOI TỔNG CỤCHẢI QUAN THANH TRACHÍNH PHỦ TRƯỜNG ĐẠI HỌCKHOA HỌC - TỰ NHIÊN BỘNGOẠI GIAO TRƯỜNG THPTHÀ NỘI - AMSTERDAM TIỂU HỌCNAM TRUNG YÊN THE GARDENSHOPPING CENTER TRƯỜNGMARIE CURIE BỘ TÀI NGUYÊNVÀ MÔI TRƯỜNG BỘ KẾ HOẠCHVÀ ĐẦU TƯ BỘ TƯ LỆNHTHỦ ĐÔ THCSNAM TRUNG YÊN BẢO TÀNGHÀ NỘI CUNG TRIỂN LÃMKIẾN TRÚC QUY HOẠCH TRUNG TÂMHỘI NGHỊ QUỐC GIA ĐẠI HỌCNGOẠI THƯƠNG ĐẠI HỌCPHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY SÂN VẬN ĐỘNG QUỐC GIAMỸ ĐÌNH CÔNG VIÊNCẦU GIẤY BIG CTHĂNG LONG

  가로로 스와이프하여 전체보기

  참조

  골든 포지션

  서부 센터

  Vinhomes West Point – 하노이 서부의 중심부에 있는 흥미진진한 목적지의 랜드마크입니다. Vinhomes West Point는 3-5km 이내에 스포츠 및 엔터테인먼트 단지뿐만 아니라 대행사, 단체, 학교에도 쉽게 접근할 수 있습니다.

  Vinhomes West Point – 하노이의 서부 지역 중심지. 이 지역에서 1km 반경 내에는 국립 컨벤션 센터, 암스테르담 고등학교, 하노이 박물관 및 많은 한국인이 거주하는 강남 타워를 둘러싼 가장 활발한 사무실 공간과 같은 행정, 문화 및 교육 기관이 많으며, 많은 일본인과 한국인 전문가들이 모여듭니다.

  참조

  성공적인 사람의

  고급 싦서비스

  Vinhomes WestPoint

  지역의 공무원, 지식인, 일본, 한국, 영국, 미국의 많은 전문가들이 도시의 서쪽에있는 복잡한 사무실에서 생활하고 일하는 것입니다. 문명 사회와 계급 창출에 기여합니다.

  Vinhomes WestPoint
  Vinhomes WestPoint
  Vinhomes WestPoint
  Vinhomes WestPoint
  Vinhomes WestPoint
  Vinhomes WestPoint

  빈홈스 웨스트 포인트 의 골드가치

  VINHOMES WEST POINT

  Vinhomes WestPoint
  1

  서쪽중심의
  확정위치

  Vinhomes WestPoint
  2

  아파트 앞의
  편익시설

  Vinhomes WestPoint
  3

  문명
  상류 공동

  Vinhomes WestPoint
  4

  Vinmart &
  Shophouse

  Vinhomes WestPoint
  5

  동기화된
  스마트 계획

  Vinhomes WestPoint
  6

  Vinschool
  West Point

  Vinhomes WestPoint
  https://westpoint.vinhomes.vn/wp-content/uploads/2018/05/VHWP_PCTT_View_1_1368x635-Copy-1366x634.jpg
  Vinhomes WestPoint
  하노이의 서쪽구역의 중심부로 목적지에 대한 확정위치입니다
  https://westpoint.vinhomes.vn/wp-content/uploads/2018/05/VHWP_PCTI_View_12_1368x635-Copy-1366x634.jpg
  Vinhomes WestPoint
  아파트 앞의 편익시설
  https://westpoint.vinhomes.vn/wp-content/uploads/2018/05/VHWP_PCTI_View_14_1368x635-Copy-1366x634.jpg
  Vinhomes WestPoint
  문명 상류 공동
  https://westpoint.vinhomes.vn/wp-content/uploads/2018/05/gia_tri_vang_sieu_thi_2-1366x634.jpg
  Vinhomes WestPoint
  Vinmart 슈퍼마켓 및 shophouse 편익
  https://westpoint.vinhomes.vn/wp-content/uploads/2018/05/gia_tri_vang_3007_5-1366x634.jpg
  Vinhomes WestPoint
  동기화된 스마트 계획
  https://westpoint.vinhomes.vn/wp-content/uploads/2018/05/gia_tri_vang_mam_non_1-1366x634.jpg
  Vinhomes WestPoint
  빈홈스 웨스트 포인트 유치원 – 국제기준교육
  Vinhomes WestPoint

  도시의 황

  금빛 좌표에 삽니다

  Vinhomes WestPoint

  현대 도시 흐름의 교차로에서 우리는 이상적인 아파트를 만듭니다 – Vinhomes West Point – 당신과 당신의 가족이 정착하여 새로운 삶의 번영과 승화를 시작합니다

  Vinhomes WestPoint

  Vinhomes West Point의 모든 아파트는 현대적인 스타일로 설계되었으며, 미래의 주인을위한 가장 고상한 생활 공간을 제공합니다.

  Vinhomes WestPoint
  Vinhomes WestPoint

  VinSchool West Point유치원이 주민들이 자녀를 안심하게 보낼 수있는 최고의 교육 환경을 제공 할 것을 약속합니다.

  VinMart 슈퍼마켓과 함께 shophouse시스템은 거주자에게 다양한 상품을 제공하고 모든 필요를 충족시킬 수있는 다양한 유틸리티를 제공합니다.

  Vinhomes WestPoint
  사진/비디오

  유틸리티

  VINHOMES WEST POINT

  Vinhomes West Point는 거주자가 아파트 테라스에서 한 걸음 만 편안하게 즐길 수있는 유틸리티의 세계입니다.

  • VinMart
  • Vinschool 유치원
  • 유리 지붕 4계절 수영장
  • 실내 및 실외 체육관
  • 야구 · 골프 공용 체육관
  • 정원 조경
  • 라운지
  • 클럽 하우스
  편익지도구경

  평면

  vinhomes west point

  데이터 업데이트 중

  W1-2-5A